beskraj


beskraj
infinity, immenseness
* * *
• infinity

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • beskraj — bȅskrāj m DEFINICIJA ono što je prostorno neograničeno FRAZEOLOGIJA (ide, ode) u beskraj pejor. proteže se preko svake mjere, previše dugo traje, dosađuje trajanjem ETIMOLOGIJA bez + v. kraj …   Hrvatski jezični portal

 • Dražeta — This is a Slavic name. The family name Dražeta is sometimes transliterated as Drazeta . Dražeta (Cyrillic: Дражета), in some English sources also Drazeta, is a Serbian and Croatian surname and personal name. This surname is fairly rare, and… …   Wikipedia

 • bȅsvijēst — ž 〈G esti, I esti/ ešću〉 stanje u kojem nema sposobnosti opažanja i primanja podražaja preko osjetila; stanje bez svijesti; nesvjestica, besvjesnost ⃞ {{001f}}do ∼i (piti, govoriti, plesati) bez mjere, u beskraj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kònac — kòn|ac1 m 〈G kónca, N mn kônci, G kȍnācā〉 dvije ili više upletenih niti pamuka, svile i sl.; služi za šivanje, spajanje čega [kirurški ∼ac; ∼ac za vezenje; ribarski ∼ac; zubni ∼ac] ⃞ {{001f}}držati ∼ce (u rukama) držati vlast, sve voditi,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nȅdoglēd — m knjiš. velika daljina koja se ne može dogledati; beskraj ⃞ {{001f}}ići u ∼ beskrajno se zavlačiti, vrlo dugo trajati, kao da neće nikada prestati [ide to u ∼; to se zavlači u ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ùnedoglēd — pril. 1. {{001f}}beskrajno daleko, dokle se ne može okom doprijeti, u beskraj 2. {{001f}}beskrajno dugo [ide (proteže se) ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • Šulentić — Šùlēntić, Zlatko (1893 1971) DEFINICIJA hrv. slikar i pedagog, nastavljač minhenske škole, v.; autor reprezentativnih portreta hrv. ekspresionizma (Portret Stjepana Pelca) i monumentalnih i bizarnih pejzaža iz mnogih krajeva Hrvatske te sa… …   Hrvatski jezični portal

 • regressus in infinitum — (izg. regrèsus ȉn infinítum) DEFINICIJA »vraćanje u beskonačnost«; nizanje uzroka (od pojedinačnih prema sve općenitijim) koji se međusobno povezuju u beskraj ETIMOLOGIJA lat …   Hrvatski jezični portal

 • nedogled — nȅdoglēd m DEFINICIJA knjiš. velika daljina koja se ne može dogledati; beskraj FRAZEOLOGIJA ići u nedogled beskrajno se zavlačiti, vrlo dugo trajati, kao da neće nikada prestati [ide to u nedogled; to se zavlači u nedogled] ETIMOLOGIJA ne + v.… …   Hrvatski jezični portal

 • konac — kònac2 m <G kónca, N mn kónci, G kȍnācā> DEFINICIJA kraj, svršetak FRAZEOLOGIJA bez kraja i konca u beskraj; na koncu konca na kraju krajeva ETIMOLOGIJA prasl. *konьcь (rus. konéc, polj. koniec) ≃ prasl. *konъ: početak ? ≃ lat. re cens:… …   Hrvatski jezični portal

 • beskrajno — bȅskrājno pril. DEFINICIJA 1. v. beskonačno 2. u najvećoj mjeri, neopisivo [beskrajno lijep kraj] ETIMOLOGIJA vidi beskraj …   Hrvatski jezični portal